În legătură cu implementarea activităților din cadrul proiectului „Pescuit – oportunitate / produs transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, codul de proiect ROBG-402, programul Interreg VA România Bulgaria, în temeiul art. 3 din Legea privind achizițiile publice, este necesară depunerea ofertelor conform cerințelor Autorității Contractante pentru o achiziția avand ca obiect: „Echipamente IT- două laptopuri cu sistem de operare”.
Preț maxim: 4693,92 BGN, TVA inclus
Livrare de echipamente: CPV 30213100-6; două laptopuri cu sistem de operare instalat.

Fiecare candidat are voie să prezinte o singură ofertă, conform cerințelor formulate in cererea de oferta.
Oferta trebuie să includă numele solicitantului, pretul, datele de contact, semnătura și stampila reprezentantului sau imputernicitului său autorizat.
Ofertele trebuie  depuse pana la 10/01/2019 într-unul din următoarele moduri: prin e-mail atgsr@mail.bg sau la biroul Asociației.

După analiza ofertelor primite, Asociația ATGSR Dunavska Dobrogea a selectat în funcție de criteriul  cel mai mic preț,  compania prestatoare de servicii STA Ltd și a încheiat contractul nr. 1 / 26.01.2019.