Achiziția de ”servicii de interpretare”, se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finantat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.

Cod CPV: 79540000-1 (Servicii de interpretariat)
Valoare estimata: Conform bugetului proiectului valoarea totala a serviciilor ce urmeaza a fi achizitonate este de 1.200,00 Euro fara TVA
“Serviciile de interpretare” sunt achizitionate pentru evenimentul de la Alexandria care se va desfasura pe parcursul a 2 zile.

Justificarea achizitiei:
– Potrivit motivatiilor exprimate, achizitia de servicii este imperios necesara desfasurarii in conditii optime a activitatilor specifice proiectului “Pescuitul – oportunitate turistica transfrontaliera/produs si utilizare sustentabila a patrimoniului natural si a resurselor”, cod RO BG 402;
– Pana la aceasta data, nu au mai fost achizitionate astfel de servicii;
– A fost aleasa procedura de achizitie directa datorita valorii totale a serviciilor ce se doresc a fi achizitionate, care se incadreaza in pragul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016, modificat cu OUG 45/2016.

Pentru achizitionarea de servicii, s-a ales ACHIZITIA DIRECTA, astfel ca a fost identificat urmatorul interpret Romano-Bulgar Evgeniya Petrova Karageorgieva-Stoyanova careia i-a fost transmisa cererea de oferta nr. 19 / 03.09.2019 (nr. iesire)
Evgeniya Petrova Karageorgieva-Stoyanova, a raspuns in data de 03.09.2019, (nr. inregistrare 25 / 03.09.2019) avand o oferta de pret de 1200 euro fara TVA.

In urma analizarii ofertei depuse, a fost desemnata castigatoare oferta Evgeniya Petrova Karageorgieva- Stoyanova, indeplinind toate cerintele minimale si obligatorii solicitate in cererea de oferta si avand pretul cel mai scazut, ofertand un pret total de 1200 Euro TVA inclus, conform contractului nr. 2/ 04.09.2019.