Achiziția de ”echipamente IT” (2 laptopuri, 2 pachet software de prelucrare text si 2 pachete software de protectie antivirus) se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul„ Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finantat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.
Prin achiziționarea ”echipamentelor IT” se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr.98324/30.08.2018, încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile, 48760000-3 Pachete software de protecţie antivirus, 48315000-9 Pachete software pentru tehnoredactare computerizată.
Valoare estimata: Conform bugetului proiectului valoarea totala a produselor ce urmeaza a fi achizitonate este de 2860 euro fara TVA.
Pana la aceasta data, nu au mai fost achizitionate astfel de produse;
A fost aleasa procedura de achizitie directa datorita valorii totale a produselor ce se doresc a fi achizitionate, care se incadreaza in pragul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv 135.060 lei fara TVA, fiind respectate astfel prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016, modificat cu OUG 45/2016.
Pentru achizitionarea de produse, s-a ales ACHIZITIA DIRECTA, astfel ca au fost identificati urmatorii operatori COMPUTER BUSINESS IDEA SRL, MEDIA TEHNO CABLU SRL si PRO DISC COMPUTER SRL carora le-a fost transmisa cererea de oferta nr. 3-5 / 02.11.2018 (nr. iesire)
COMPUTER BUSINESS IDEA SRL, a raspuns in data de 05.11.2018, avand o oferta de 18100 lei fara TVA
MEDIA TEHNO CABLU SRL a raspuns in data de 02.11.2018, avand o oferta de 15825.81 lei fara TVA
PRO DISC COMPUTER SRL a raspuns in data de 05.11.2018, avand o oferta de 18207 lei fara TVA
In urma analizarii ofertelor depuse, a fost desemnata castigatoare oferta MEDIA TEHNO CABLU SRL , indeplinind toate cerintele minimale si obligatorii solicitate in cererea de oferta si avand pretul cel mai scazut, ofertand un pret de 15825.81 lei fara TVA, conform contract 15B/13.11.2018.