Asociația Clubului de Pescuit Turistic Silistra implementează proiectul „Pescuit – Oportunitate / produs turistic transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cu codul ROBG 402 în cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a face pescuitul de agrement și activitățile sale derivate să promoveze patrimoniul cultural, tangibil și intangibil și produsele turistice de marcă transfrontaliere, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
Una dintre activitățile proiectului este furnizarea de echipamente în scopul proiectului.
În acest sens, vă rog, dacă sunteți interesat de implementarea activității, să pregătiți o ofertă conform modelului atașat.
Cu stimă,
Svetoslav Kyosev
Expert în implementarea proiectului FISHNAT
Membru al Consiliului de Administrație al Asociației Clubului de Pescuit Turistic
……………………………
Asociația Clubul de Pescuit Turistic, după analizarea ofertelor primite, a  selectat după criteriul prețul cel mai redus, pe antreprenorul serviciului Profi Trade LTD, conform contract din data de 07.03.2019.