Achiziția de ”servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel”, se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finantat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.
Cod CPV: 55120000-7 (Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel)
Valoare estimata: Conform bugetului proiectului valoarea totala a serviciilor ce urmeaza a fi achizitonate este de 5.400 Euro fara TVA.
Aceasta achizitie este necesara pentru organizarea Intalnirii de la Alexandria, eveniment unde vor participa 27 persoane.
Justificarea achizitiei:
– Potrivit motivatiilor exprimate, achizitia de servicii este imperios necesara desfasurarii in conditii optime a activitatilor specifice proiectului “Pescuitul – oportunitate turistica transfrontaliera/produs si utilizare sustentabila a patrimoniului natural si a resurselor”, cod RO BG 402;
– Pana la aceasta data, nu au mai fost achizitionate astfel de servicii;
– A fost aleasa procedura de achizitie directa datorita valorii totale a serviciilor ce se doresc a fi achizitionate, care se incadreaza in pragul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv 135.060 lei fara TVA, fiind respectate astfel prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016, modificat cu OUG 45/2016.
Pentru achizitionarea de servicii, s-a ales ACHIZITIA DIRECTA, astfel ca au fost identificati urmatorii operatori EDMA HOTEL, S.C STAR HOLIDAY & TOURS S.R.L. si BEST TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. carora le-a fost transmisa cererea de oferta nr. 15-17 / 03.09.2019 (nr. iesire)
EDMA HOTEL, a raspuns in data de 04.09.2019, (nr. inregistrare 21 / 04.09.2019) avand o oferta de pret dupa cum urmeaza:
in perioada 5-7 septembrie, 14 camere cu mic dejun inclus, masa de pranz, sala de conferinte in locatie.
In ziua in care se organizeaza conferinta oferim si cofee break (racoritoare, cafea, patiserie)
Pretul este de 100 euro fara tva /pers (noapte).Total 6.426 euro cu tva, pentru 27 pers
TOTAL = 6.426 Euro TVA inclus.

In urma analizarii ofertelor depuse, a fost desemnata castigatoare oferta EDMA HOTEL, indeplinind toate cerintele minimale si obligatorii solicitate in cererea de oferta si avand pretul cel mai scazut, ofertand un pret total de de 6.426 Euro TVA inclus, conform contract nr. 355/04.09.2019.