Dragi candidați,
În legătură cu implementarea activităților din cadrul proiectului „Pescuit – oportunitate / produs transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, codul de proiect ROBG-402, programul Interreg VA România Bulgaria, în temeiul art. 3 din Legea privind achizițiile publice, este necesară depunerea unei licitații în conformitate cu cerințele Autorității Contractante pentru o achiziție publică cu subiectul: „serviciu de achiziții publice”.
Termenul de serviciu – 50 de ore
Preț maxim: 4107.18 BGN, TVA inclus
Obiectul serviciului: pregătirea ofertelor pentru servicii externe, colectarea și evaluarea ofertelor, pregătirea raportului final de activitate, întocmirea contractelor cu contractanții selectați

Fiecare candidat are voie să prezinte o singură ofertă, sub rezerva cerințelor acestui aviz.
Oferta trebuie să includă numele solicitantului, UIC, datele de contact, semnătura și sigiliul reprezentantului sau al reprezentantului său autorizat.
Ofertele sunt depuse într-unul din următoarele moduri: prin e-mail atgsr@mail.bg sau la biroul Asociației.
20.11.2018

Asociația ATGSR Dunărea Dobrogea, după analizarea ofertelor primite, a fost selectată după criteriul pentru cel mai mic preț pentru antreprenorul companiei de servicii Sianar Ltd. și a încheiat contractul numărul 8 / 14.12.2018.