Achiziția de servicii de consultanță în achiziții publice se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul„ Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finantat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.

Prin achiziționarea acestui tip de servicii se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr.98324/30.08.2018, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „ Natura Vie ”Călărași.

Cod CPV și denumirea acestuia – 79418000-7- Servicii de consultanță în achiziții publice pentru toate achizițiile publice pe care fundația „ Natura Vie ” Călărași urmează să le realizeze în cadrul proiectului RO BG – 402.

Valoarea achiziției – 3500 euro+TVA=4165 euro.

Serviciile de consultanță în achiziții publice se referă la :

Denumirea achiziției Unitatea de măsură Număr de unități    PU(euro) fără TVA Valoare totală(euro)

fără TVA

Valoare totală(euro) TVA inclus
Servicii de consultanță în achiziții publice       ora 100 35     3500 4165

Până la această dată nu au fost organizate proceduri de achiziție pentru servicii, în conformitate cu reglementările legale privind achizițiile publice, Legea 98/2016.

A fost aleasă procedura de ACHIZIȚIE DIRECTĂ datorită valorii totale a serviciilor ce se doresc a fi achiziționate , valoare situată sub pragul de 135.060 lei fără TVA, fiind respectate prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016 și prevederile OUG. nr. 45/2018.

Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 25.09.2018  prin fax, email sau direct la sediul Fundației.

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998

====================================================================================================================================

      Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciul de “ consultanta in achizitii publice „ necesar  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Lucrarea va fi elaborata de SC IDEAL CONSULTING AND SALES SRL – D Călărași , în baza contractului nr. 82.1/27.09.2018 având valoarea de 3.500 euro fără TVA.

Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.