Achiziția de ”servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice” se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finantat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.
Prin achiziționarea acestui tip de servicii se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr.98324/30.08.2018, încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
”Achizitonarea serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice” – achizitia directa
Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achzitiilor
Valoare estimata: Conform bugetului proiectului valoarea totala a serviciilor ce urmeaza a fi achizitonate este de 2.082,50 euro, cu TVA inclus (pentru 50 ore).
Pana la aceasta data, nu au mai fost achizitionate servicii de consultanta in domeniul achizitiilor.
A fost aleasa procedura de ACHIZITIE DIRECTA datorita valorii totale a serviciilor ce se doresc a fi achizitionate, care se incadreaza in pragul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016, fiind respectate astfel prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016, modificat cu OUG 45/2016.
Pentru achizitonarea serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice, a fost analizat catalogul electronic din SICAP si a fost identificata societatea EURO URBE CONSULTING S.R.L. careia i-a fost trimisa cererea de oferta nr. 1/25.10.2018 (nr. iesire)
Societatea EURO URBE CONSULTING S.R.L. a raspuns in data de 27.10.2018, ofertand un pret de 1735 euro fara a percepe TVA pentru cele 18 luni.
Serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor au fost achizitionate conform contractului nr. 1/29.10.2018, valoarea finala este de 1735 euro fara a percepe TVA x 18 luni.