Asociația Clubului de Pescuit Turistic Silistra implementează proiectul „Pescuitul – Oportunitate / produs turistic transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cu codul ROBG 402 în cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a face pescuitul de agrement și activitățile sale derivate să promoveze patrimoniul cultural, tangibil și intangibil și produsele turistice de marcă transfrontaliere, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
Una dintre activitățile proiectului este serviciile de contabilitate pentru o perioadă de 15 luni.
În acest sens, vă rog, dacă sunteți interesat de implementarea activității, să pregătiți o ofertă conform modelului atașat.
Cu stimă,
Svetoslav Kyosev
Expert în implementarea proiectului FISHNAT
Membru al Consiliului de Administrație al Asociației Clubului de Pescuit Turistic.
Asociația Clubului de Pescuit Turistic, după analizarea ofertelor primite, a  selectat, după criteriul  cel mai scazut preț,  furnizorul de servicii Dika Consult LTD, contract in data de 10.12.2018.