Dragi candidați,
În legătură cu implementarea activităților din cadrul proiectului „Pescuit – oportunitate / produs transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, codul de proiect ROBG-402, programul Interreg VA România Bulgaria, în temeiul art. 3 din Legea privind achizițiile publice, este necesar să se depună o ofertă în conformitate cu cerințele Autorității contractante pentru un contract public cu subiectul: „servicii de contabilitate”.
Termenul de serviciu – 15 luni
Preț maxim / lună: 352.04 BGN incl. TVA
Obiectul serviciului: Menținerea lucrărilor contabile zilnice, plăți, conturi bancare, contracte de muncă, situații financiare, disponibilitate în numerar, procesare factură.
Fiecare candidat are voie să prezinte o singură ofertă, sub rezerva cerințelor acestui aviz.
Oferta trebuie să includă numele solicitantului, UIC, datele de contact, semnătura și sigiliul reprezentantului sau al persoanei sale autorizate.
Ofertele sunt depuse într-unul din următoarele moduri: prin e-mail atgsr@mail.bg sau la biroul Asociației.
5.12.2018g.

După analiza ofertelor primite, Asociația ATGSR Dunărea Dobrogea a selectat după criteriul pentru cel mai mic preț pentru antreprenorul serviciului Stroy EOOD și a încheiat contractul numărul 7 / 14.12.2018.