Achiziția de „servicii pentru difuzare filme si creare și difuzare spoturi radio” se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cod ROBG 402 , finanțat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.

Prin achiziționarea acestui tip de servicii se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr. 98324/30.08.2018, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „ Natura Vie ” Calarasi.

Coduri CPV și denumirea acestora .

       CPV 92225100-7 „Servicii de difuzare filme”:

În cadrul acestui proiect, cele trei filme documentare, de 10-15 minute, cu promovarea pachetelor turistice marca FISHNAT,  vor  fi difuzate, o singura dată, pe un post  de televiziune terestru din România , specializat în promovarea turismului.

       CPV 92210000-6  „Creare și difuzare spoturi radio”:

Spotul radio difuzat la un post local românesc din zona vizată, informează populația despre oportunitatea dezvoltării de noi afaceri,  în activitatea de turism, având la bază promovarea și dezvoltarea pachetelor turistice marca FISHNAT.

      CPV 92210000-6  „Creare și difuzare spoturi radio”:

Spotul radio difuzat în România la 2 posturi de radio locale din zona vizată, informează populația despre organizarea Festivalului FISHNAT în scopul atragerii de participanți.

Conform Legii nr. 98/2016 , privind achizițiile publice , până la data prezentei nu au mai fost organizate achiziții pentru acest tip de servicii.

Având în vedere valoarea estimată a serviciilor ce se doresc a fi achiziționate , de 11.045 EU cu TVA inclus, se aplică procedura de ACHIZIȚIE DIRECTĂ ,  fiind respectate prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016 și OUG. 45/2018.

Criteriul de atribuire este PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 14.06.2019 prin fax, email sau direct la sediul Fundației.

=====================================================================================================================================

 Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciile de „ creare si difuzare spoturi radio si servicii difuzare film  ”  necesare  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Serviciile vor fi prestate de S.C. DAN PRESS  SRL Slobozia , în baza contractului nr. 418 / 20.06.2019 având valoarea de 9220 euro fără TVA.

Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.