Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor, cod ROBG 402  , cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

    Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona „servicii de elaborare studii”, necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.

Studiul profesional privind pescuitul recreativ cu destinație turistică în zonele vizate pe teritoriul românesc va fi elaborat pe baza inventarierii zonelor de pescuit din zona transfrontalieră, precum și a unităților de cazare existente, a unităților de alimentație, a patrimoniilor culturale, a accesibilității rutiere și a potențialului de dezvoltare turistică.

Studiul elaborat de partea română va integra și studiul realizat de partenerul bulgar realizându-se Studiul comun privind pescuitul de agrement cu destinație turistică , ce va sta la baza definirii pachetelor turistice FISHNAT.

În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră cu prețul practicat pentru elaborarea studiului si  perioada de valabilitate a ofertei .

Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 17.10.2018  prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.

În anexă, vă trimitem extras din aplicația Proiectului RO BG 402, cu referire la  elaborarea studiului comun.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998

=====================================================================================================================================

  Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciul de elaborare studii „ necesar  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Lucrarea va fi elaborata de SC  CULT MARKET RESEARCH SRL București , în baza contractului nr. 151/24.10.2018 având valoarea de 24.000 euro fără TVA.

Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.