În legătură cu implementarea activităților din cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate / produs transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod de proiect ROBG-402, programul Interreg VA România Bulgaria, în temeiul art. 3 din PPA este necesară depunerea unei oferte conform cerințelor Autorității Contractante pentru  achizitia serviciului de interpretare din limba bulgară în limba română.

Descrierea serviciului / Specificația tehnică /: Serviciul – Interpretare din Bulgaria în limba română necesară pentru implementarea proiectului , include următoarele activități:

Interpretare – O zi (din bulgară în română)  la intalnirea de la Silistra; Interpretare – două zile (din bulgară la română) la intalnirea de la Veliko Tarnovo; Interpretare – o zi (din bulgară în română) la  atelierul de lucru la Ruse.

Cum se aplică:

Fiecare candidat are voie să prezinte o singură ofertă. Oferta trebuie să includă numele solicitantului, codul de identificare fiscala, datele de contact, semnătura și stampila reprezentantului sau al imputernicitului autorizat. În Oferta, solicitantul ar trebui să furnizeze o scurtă descriere a activităților / organizației / la executarea contractului, termenul limită.
Atunci când prezintă o ofertă de preț pentru executarea contractului, solicitantul ar trebui să includă toate costurile pentru executarea contractului.
Valoarea maximă estimată pentru executarea comenzii este de până la 4 693,92 BGN fără TVA.
Trimiterea ofertei:
Ofertele sunt trimise într-unul din următoarele moduri: prin e-mail atgsr@mail.bg sau
la Silistra, str. Simeon Veliki 49, într-un pachet sigilat si etichetat.
Ofertele sunt făcute în limba bulgară, cu prețuri în taxe bulgare, cu și fără TVA. În pregătirea ofertelor, solicitanții ar trebui să indice un preț unic pe oră de traducere.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 06.02.2019, de la 17:00.

Asociația ATGSR Dunărea Dobrogeana, după analizarea ofertelor primite, a selectatat după criteriul cel mai scazut preț pentru compania Nikoleta Intellect, conform contractului numărul 4 / 30.04.2019.