Achiziția de „servicii de organizare evenimente”  se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul– oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod RO BG 402 , finanțat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.

Prin achiziționarea acestui tip de servicii se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr.98324/30.08.2018, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „ Natura Vie ” Călărași.

Coduri CPV și denumirea acestora :

  1. 55120000-7 Servicii de reuniuni și conferințe organizate  la hotel

Întâlnirea consultativă va avea loc la un hotel  din municipiul Călărași unde se vor întâlni reprezentanți ai părților interesate din zona transfrontalieră vizată. Scopul întalnirii este definirea pachetului de servicii turistice FISHNAT pe baza studiului comun cu privire la pescuitul de agrement cu destinație turistică.

Întâlnirea  se va desfășura pe parcursul a 2 zile (cu 1 noapte cazare), va reuni 26 de participanți, asigurându-se cazare, masă  și interpretare.

  1. Servicii pentru organizare evenimente (Festival FISHNAT 3 zile/2 nopți)

2.1. 55110000-4 – Servicii cazare la hotel pentru 100 pers. x 2 nopti (include mic   dejun );

2.2. 79952000-2 – Servicii pentru organizare evenimente:

– organizarea evenimentului în sală (include inchiriere sala, facilitati multimedia si masa prânz );

– sonorizare peste 100 participanti ;

– închiriere sală 1 zi.

Valoarea totala a serviciilor = 36.377,50 euro cu TVA inclus .

Menționez faptul că până la această dată nu au fost organizate proceduri de achiziție pentru servicii, în conformitate cu reglementările legale privind achizițiile publice, Legea 98/2016.

A fost aleasă PROCEDURA COMPETITIVĂ datorită valorii totale a serviciilor ce se doresc a fi achiziționate ,  fiind respectate prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016  si OUG Nr. 45/2018 si Plafonului stabilit la nivel de Program ( versiunea 5 ).

Criteriul de atribuire este cel  mai bun raport calitate-pret.

Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 22.02.2019 prin fax, email sau direct la sediul Fundației.

=====================================================================================================================================

Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciul de “ organizare evenimente – intalnire consultativa si conferinta internationala in cadrul Festivalului FISHNAT „ necesar  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Serviciile vor fi prestate de SC QUEEN FOOD  SRL Calarasi , in baza contractului nr. 297 / 08.03.2019 avand valoarea de 30.250 euro fara TVA.

Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-pret.