Achiziția de „servicii de organizare festivaluri” si „servicii de suport tehnic”,  se desfășoară în contextul implementării proiectului cu titlul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cod ROBG 402 , finanțat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria.

Prin achiziționarea acestui tip de servicii se asigură respectarea obligațiilor ce decurg din contractele de finanțare a proiectului, respectiv contractul nr. 98322/30.08.2018 și contractul nr. 98324/30.08.2018, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „ Natura Vie ” Calarasi.

Festivalul FISHNAT ca  eveniment / produs turistic  este compus din activități de agrement, prezentare instrumente de pescuit, tradiții culturale și culinare, dorește  să promoveze turismul  si sa reprezinte un eveniment turistic anual în zonă. Festivalul FISHNAT va fi  organizat  timp de 3 zile si  vor participa turiști (din România, Bulgaria sau din alte tari), promotori / furnizori în cadrul pachetelor turistice FISHNAT (operatori de turism/ agenții de turism, unități de cazare, unități de alimentație și furnizori de cultură), reprezentanți ai pescuitului sportiv/ asociații de pescuit și reprezentanți ai pescuitului profesional.

Coduri CPV și denumirea acestora

         CPV 799530009 „Servicii de organizare festivaluri”

În cadrul evenimentului vor fi organizate urmatoarele activități în aer liber:

Standuri în care sunt prezentate , in expozitie , unelte de pescuit specifice, artizanale , specifice zonei de frontieră vizate , produse  tradiționale culinare legate de pescuit , colțul cu mâncare  în care antreprenori privați autorizați pot oferi preparate  tradiționale gata pregătite.

Spectacolul artistic va fi organizat în fiecare zi cu artiști amatori și profesioniști , indiferent de varsta , care să arate tradițiile din zona  de frontieră vizată .

       CPV 71356300-1 „Servicii de suport tehnic”

Suportul pentru evenimentele  din aer liber tehnic și artistic va fi contractat cu o companie de specialitate (inclusiv programul artistic, standuri).

Conform Legii nr. 98/2016 , privind achizițiile publice , până la data prezentei nu au mai fost organizate achiziții pentru acest tip de servicii.

Având în vedere valoarea estimată a serviciilor ce se doresc a fi achiziționate , de 50.162,07 Euro cu TVA inclus, se aplică  PROCEDURA COMPETITIVĂ, fiind respectate astfel prevederile legale ale Ord. MFE nr. 1284/2016, OUG. nr. 45/2018 si Plafonului stabilit la nivel de Program (versiunea 5).

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitatepret.

Vă rugăm  să ne transmiteţi oferta dumneavoastră   până la data de 19.08.2019 prin fax, email sau direct la sediul Fundației.

=====================================================================================================================================

Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciul de “organizare festivaluri si servicii de suport tehnic „ necesar  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Serviciile vor fi prestate de asocierea intre SC SAMPLER MUSIC SRL Zarnesti si sc SAMSKARA PROJECT srl Calarasi , in baza contractului nr. 521 / 30.08.2019 avand valoarea de 198.748, 20 ron fara TVA.

Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-pret.