Asociația Clubului de Pescuit Turistic Silistra implementează proiectul „Pescuitul – Oportunitate / produs turistic transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cu codul ROBG 402 în cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a face pescuitul de agrement și activitățile sale derivate să promoveze patrimoniul cultural, tangibil și intangibil și produsele turistice de marcă transfrontaliere, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
Una dintre activitățile proiectului este achizitionarea serviciilor de publicitate, conform urmatoarelor etape

Determin alegerea contractantului care trebuie făcută prin invitație publică.

Aprob invitația și documentația de participare.

Invitația și toată documentația pentru participarea la procedura de desemnare a unui contractant ar trebui să fie trimise directorului Direcției de gestionare a cooperării teritoriale din Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, pentru publicarea Portalului unic de informații pentru fondurile UE.

Beneficiar: Clubul de pescuit turistic
Numele și poziția / semnătura și sigiliul: Tsvetozar Tsvetkov – președinte

Asociația Clubului de Pescuit Turistic, după analizarea ofertelor primite, a  selectat, după criteriul  prețul cel mai scazut,  societatea International Innovative Technologies LTD, contract nr. 1 din data de 22.02.2019.