Fundația „Natura Vie” Călărași implementează, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, proiectul „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cod ROBG 402 , cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Fundatia „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, va achiziţiona „servicii de realizare website”, necesare în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.10.2018 și nr. 98324/30.10.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași.
Serviciile pe care urmeaza sa le achizitionam se refera la realizarea și dezvoltarea paginii web a proiectului, în scopul facilitării accesului si promovarii online a materialelor rezultate în urma activităților proiectului.
În acest sens, suntem interesaţi să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de pret pentru serviciile de proiectare si intretinere pagina web si perioada de valabilitate a ofertei.
Cine este interesat de aceasta achizitie va transmite oferta tehnico-valorica până la data de 11.10.2018 prin fax, e-mail sau direct la sediul Fundației.
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0723.513.998

 

====================================================================================================================================

      Fundația „Natura Vie” Călărași, în calitate de beneficiar al finanţării, in urma analizei ofertelor prezentate , a achiziţionat  serviciul de “ elaborare pagina web „ necesar  în vederea derulării și respectării obligațiilor ce decurg din Contractele de finanțare nr. 98322/30.08.2018 și nr.98324/30.08.2018 încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fundația „Natura Vie” Călărași , astfel :

Lucrarea va fi elaborata de SC ALKPRO SRL Călărași , în baza contractului nr. 145/22.10.2018 având valoarea de 3.740 euro fără TVA.

Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.