Asociația Clubului de Pescuit Turistic Silistra implementează proiectul „Pescuit – Oportunitate / produs turistic transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cu codul ROBG 402 în cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a face pescuitul de agrement și activitățile sale derivate să promoveze patrimoniul cultural, tangibil și intangibil și produsele turistice de marcă transfrontaliere, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
Una dintre activități este traducerea din bulgară în română și engleză a documentelor realizate în cadrul proiectului.
În acest sens, vă rog, dacă sunteți interesat de implementarea activității, să faceți o ofertă conform modelului.
În lumina celor de mai sus, vă rugăm să oferiți dovada că compania pe care o administrați are experiență în traducere prin documente de certificare.
Cu stimă,
Svetoslav Kyosev
Expert în implementarea proiectului FISHNAT
Membru al Consiliului de Administrație al Asociației Clubului de Pescuit Turistic

Asociația Clubului de Pescuit Turistic, după analizarea ofertelor primite, a  selectat, după criteriul prețul cel mai scazut,  pe furnizorul de servicii VALENA DZDD, contractat in data de 10.12.2019.