Asociația Clubului de Pescuit Turistic Silistra implementează proiectul „Pescuit – Oportunitate / produs turistic transfrontalier și utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor” cu codul ROBG 402 în cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria.
Obiectivul general al proiectului este de a face pescuitul de agrement și activitățile sale derivate să promoveze patrimoniul cultural, tangibil și intangibil și produsele turistice de marcă transfrontaliere, îmbunătățind utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.
Una dintre activitățile proiectului este realizarea Sondajului comun de destinație turistică în domeniul pescuitului amator, incluzând un inventar / o bază de date a zonelor de pescuit și a spațiilor de cazare existente și a altor facilități, accesibilitate și potențial de dezvoltare.
În acest sens, vă rog, dacă sunteți interesat de implementarea activității, să pregătiți o ofertă conform modelului și metodologiei de cercetare aplicată.
Cu respect,
Svetoslav Kyosev
Expert în implementarea proiectului FISHNAT
Membru al Consiliului de Administrație al Asociației Clubului de Pescuit Turistic

Asociația Clubului de Pescuit Turistic, după analizarea ofertelor primite, a fost selectată, după criteriul pentru cel mai mic preț,  antreprenorul serviciului Top Design Bulgaria LTD, contractat in data de 22.03.2019