Туристически пакет 1 – 7 дни

Езерото Лазар, Александрия, Турну Мъгуреле, Никопол, яз. Александър Стамболийски, Велико Търново и яз. Йовковци

Туристически пакет 2 – 7 дни

Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово, Русе, Иваново и Щръклево

Туристически пакет 3 – 3 дни

Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, Силистра, яз. Антимово и Тутракан