Фондация „Натура Вие“ Калараси изпълнява, в рамките на програмата INTERREG VA Румъния-България, проект „Риболов – трансгранична туристическа възможност / продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, код на РОБ 402, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие регионално.
Фондация „Натура Вие“ Калараси, като бенефициент на финансирането, ще закупи „услуги за организиране на събития – пресконференции на проект за отваряне и закриване“, необходими за изпълнение и спазване на задълженията, произтичащи от Финансовите договори №. 98322 / 30.10.2018 г. и бр. 98324 / 30.10.2018 г. сключен между Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и Фондация „Натура Вие“ Калараси.
Услугите, които ще придобием, се отнасят до организирането на двете пресконференции в Калараси, за да се публикува този проект и да се популяризират материалите, произтичащи от дейностите по проекта.
В тази връзка ние сме заинтересовани да ни изпратите вашата ценова оферта за услугите по организиране на събития – пресконференции на проекта за отваряне и затваряне и периода на валидност на офертата.
Който се интересува от тази придобивка, ще изпрати офертата с техническа стойност до 11.10.2018 г. по факс, имейл или директно до централата на фондацията.
Критерият за възлагане ще бъде най-ниската цена.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0723.513.998

================================================== ================================================== =================================

Така Фондация „Натура Вие“ Калараси, като бенефициент на финансирането, след анализа на подадените оферти, закупи услугата „организиране на събития – пресконференции“, необходими за изпълнение и спазване на задълженията, произтичащи от Договорите за финансиране №. 98322 / 30.08.2018 г. и № 89324 / 30.08.2018 г., сключени между Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и Фондация „Натура Вие“ Калараси, както следва:

Услугите ще се предоставят от SC MEDIA PRINT SRL Calarasi, въз основа на договор №. 144 / 22.10.2018 г. със стойност 1000 евро без ДДС.

Критерият за възлагане беше най-ниската цена.