Фондация „Натура Вие“ Калараси реализира, в рамките на програмата INTERREG VA Румъния-България, проект „Риболов – трансгранична туристическа възможност / продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, код на ROBG 402, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие регионално.

Фондация „Natura Vie“ Calarasi, като бенефициент на финансирането, ще закупи „печатни рекламни материали и други издателски дейности (онлайн)“, кодове на CPV 22150000-6, 79810000-5, 793414000-0, услуги, необходими в оглед изпълнението и спазването на задълженията, произтичащи от Договорите за финансиране №. 98322 / 30.08.2018 г. и бр. 98324 / 30.08.2018 г. сключен между Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и Фондация „Натура Вие“ Калараси.

Услугите, изброени по-горе, се отнасят до:

Печат на брошури с общото проучване на риболова в свободното време:

– 200 RO + 200 BG със следните характеристики: Затворена гланцирана хартия A5, без ламиниране, пълноцветен печат, 100 страници.

Печат на туристически брошури за 3 туристически пакета FISHNAT:

– 750 RO + 750 EN със следните характеристики: A5 затворена, гланцирана хартия,

300: 90, без ламиниране, пълноцветен печат, 20 страници.

Печат на брошури с 3 методологии за изпълнение на туристически пакети

FISHNAT:

– 250 EN + 250 RO + 250 BG със следните характеристики: 5 тъмен цвят, гланцирана хартия, 300: 90, без ламиниране, пълноцветен печат, 20 страници.

Печат на листовки, промотиращи фестивала FISHNAT:

-250 RO + 250 BG със следните характеристики: размер A5, цвят отпечатан от всяка страна, двойно покрит с гланцирана хартия 135 g.

Печат на плакати, промотиращи фестивала FISHNAT:

-200 броя със следните характеристики: размер A3, хартия 130 gr / m², персонализирана, вкл.

Печат на флаери с описание на проекта FISHNAT:

– 500 броя RO със следните характеристики: 100 x 200 mm. , оцветени отпред / отзад, гланцирана хартия / матова макс. 150 гр / м².

Закупуване и регистриране на шапки за промоция на фестивала:

-300 броя.

Създаване и проектиране на характерна история (съдържание за 2 страници, текст и снимки), осигуряване публикуването на историята в Каталог на туризма на румънска асоциация.
Създаване и проектиране на онлайн банер (съдържание: текст, снимки и външен вид в горната част на началната страница), един за следните целеви групи: туроператори, риболовни асоциации и компании
Гарантиране на редактирането и рекламирането на 2 онлайн банера: един на уебсайта на поне една туристическа асоциация и друг на уебсайта на рибарска асоциация в продължение на 3 месеца.
Създаване и проектиране на бюлетин (съдържание: текст и снимки, външен вид).
Разработване и внедряване на информационна кампания (за 500 електронни адреса, целева група – туроператори), (за 500 електронни адреса, целева група – рибарски асоциации).
Създаване и управление на 3 канала за социални медии (2 съобщения седмично, 3 месеца, общо 24 съобщения).
Популяризиране на банера с фестивала FISHNAT на уеб страница, целева група – риболовна компания, актуализирана седмично за период от 3 месеца.

В тази връзка ние сме заинтересовани да ни изпратите вашата ценова оферта и период на валидност на офертата за посочените по-горе услуги.

Моля, изпратете ни офертата си до 25.10.2018 г. по факс, имейл или директно до централата на фондацията.

Критерият за възлагане ще бъде най-ниската цена.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0723.513.998.

================================================== ================================================== ================================

Така Фондация „Натура Вие“ Калараси, като бенефициент на финансирането, след анализа на подадените оферти, е придобила услугите по „печатане на рекламни материали и други издателски – онлайн“ дейности, необходими за изпълнение и изпълнение на задълженията, произтичащи от договорите на финансиране не. 98322 / 30.08.2018 г. и № 89324 / 30.08.2018 г., сключени между Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и Фондация „Натура Вие“ Калараси, както следва:

Услугите ще се предоставят от SC MEDIA PRINT SRL Calarasi, въз основа на договор №. 167 / 06.11.2018 г. със стойност 19 453,78 евро без ДДС.

Критерият за възлагане беше най-ниската цена.