Международната конференция на фестивала FISHNAT

Конференцията се проведе на 21-22.09.2019 г. в Călărași в заседателната зала на кметството на Călărași, като събра над 100 гости от Румъния и България, а именно представители на туроператори, риболовни асоциации, местни власти, професионални рибари. и представители на пресата. На събитието бяха поканени представители на туроператори от Гюргево, Калараси, Телеорман, Констанца и Букурещ, а в България присъстваха представители от областите Руски, Силистра и Велико Търново.

В началото на конференцията бяха проектирани 3-те документални филма, представящи туристическите пакети FISHNAT, създадени в рамките на проекта (Sil-Ca, Gi-Ru, Te-Tar), с описание на туристическите маршрути, които включват цели за природно и културно наследство в Румъния и България.

Беше изтъкнато, че бенефициенти на тези документални филми са преди всичко туроператорите, които впоследствие ще създадат свои собствени атрактивни оферти за туристите – крайните бенефициенти.

След това бяха представени общата маркетингова стратегия за риболовни пакети за марка FISHNAT и информационната брошура за опазване на околната среда по време на риболов. методологии …), включително капачки, вписани с логото на проекта.