Пресконференция за стартирането на проекта

Той беше организиран в комплекс Oueen в Калараси, на 31.01.2019 г., с продължителност 2 часа, с начало в 10:00 часа.

На събитието присъстваха представители на пресата, местните власти и обществени институции, неправителствени организации както от Румъния, така и от България, както и представители на партньорите по проекта. По време на конференцията бяха представени: целта на проекта, партньорите по проекта, бенефициентите, областта на изпълнение, основните дейности, очакваните резултати. Дейностите, осъществявани в рамките на проекта, са адресирани към трансграничните целеви райони в Румъния – графствата Калараши, Гюргево и Телеорман и от България – Русе, Силистра и Велико Търново. Бенефициентите на този проект са представени от целевите групи: туристически агенти, туроператори, места за настаняване и обществено хранене, транспортни компании, културни и художествени цели (музеи, театри), както и сдружения на рибарите, коренното население и не на последно място, но не на последно място – туристи (крайни бенефициенти). Дейностите, проведени в рамките на проекта, в крайна сметка ще доведат до увеличаване на броя на туристите в целевите райони и до икономическо и социално развитие на трансграничните райони, включени в проекта, чрез създаване на нови работни места, намаляване на безработицата, като се отчита трайно опазването на природното и културното наследство.