Консултативна среща в Александрия

Четвъртата консултативна среща, проведена в Александрия на 30-31 май 2019 г., организирана в рамките на проект „Риболов – възможност за трансграничен туризъм / продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, код на РОБ 402, програма INTERREG VA Румъния-България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В първата част на срещата ръководителят на проекта изрече приветствените думи, отправени към всички, които приеха поканата да вземат участие в консултативната среща, организирана в рамките на проекта.

Към това събитие се присъединиха хора, работещи в местната публична администрация, туристически агенти, риболовни асоциации, мениджъри на хотелиерството и ресторантите, оператори и други заинтересовани страни в риболова.

Впоследствие дискусиите бяха поети и медиирани от Партньор 2 на проекта – клон на Сдружение „Се поат“, който организира това събитие, представяйки основните проекти, които асоциацията реализира.

Дискусиите бяха поети от представител на клон на асоциация „Se Poate“, който представи проекта (цел, цел, дейности, резултати, период на изпълнение и др.), Като обясни каква е целта на тази консултативна среща в Александрия.

Тогава съвместното проучване беше представено с 6-те създадени туристически маршрута, като се наблегна на 3-те, които бяха одобрени и гласувани по време на консултативната среща в Силистра.

Бяха създадени 3 маршрута, както следва:

  1. Зимница, езерото Сухая, Турну Магуреле (на румънска територия), Никопол, язовир А. Стамболийски, язовир Велико Търново и язовир Йовковци (на българска територия);
  2. Комана, Гюргево (на румънска територия), парк Липник, Николово, Русе, Иваново и Нисово (на българска територия);
  3. Лупчану, Йезеру Калараșи, Калараșи (на румънската територия), Силистра, язовир Антимово и Тутракан (на българска територия).

Участниците от Силистра споменаха богатството на историческите останки и на природните красоти, съществуващи в района на Иваново-Нисово, район, включен в наследството на ЮНЕСКО.

В края на презентацията бе споменато, че на срещата в Силистра 3-те маршрута, посочени по-горе, бяха единодушно гласувани и бяха поискани предложения за модификации на маршрутите, ако има такива.

Гостите се съгласиха да поддържат тези маршрути, въз основа на които ще бъдат създадени туристическите пакети. Ръководителят на проекта взе думата и помоли присъстващите на срещата представители на туристическите агенции за гледна точка на изложените по време на срещата.

Туристическите агенции играят важна роля при определянето на туристическите пакети, тъй като те си взаимодействат директно с туристите, които изразяват своите желания по отношение на условията, които желаят да имат по време на престой.

Туристическите агенции споменаха, че туристите искат да се насладят на автентичността на мястото, традициите, местната храна, но и оригиналността. Развълнувани и доволни туристи ще искат да се върнат на същите места, промотирайки в своите кръгове одобрения туристически пакет. В случая на Велико Търново в България, не можете да посетите всички туристически атракции, предлагани от града за 1-2 дни, което води до връщането на туриста за посещение на другите забележителности.