Консултативна среща от Калараси

Срещата се проведе между 22-23.05.2019 г. в Călărși, в комплекс Queen, като беше осигурено помещението за събития, техническата поддръжка за представянето на материалите, поканени бяха от местните публични власти, риболовни асоциации, хотелиерски управители и ресторанти, от туристическите агенции (15 участници от Румъния и 10 участници от България).

На срещата беше представено съвместното проучване и 6-те предложени туристически маршрута, като бяха обсъдени 3-те маршрута, които бяха договорени и гласувани и по време на консултативната среща в Силистра.

Бяха поискани становища и предложения за промяна на маршрутите, ако има такива, в крайна сметка участниците се съгласиха да поддържат представените 3 маршрута, въз основа на които ще бъдат създадени туристическите пакети.