Консултативна среща Велико Търново

на:

Проект „Риболов – възможност / трансграничен туристически продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“ (FISHNAT)

Общата цел на проекта е да направи развлекателния риболов и свързаните с него дейности по-достъпни и привлекателни за туристи от Румъния и България. В рамките на дейност номер 2 партньорите по проекта, заедно с външните участници, извършиха идентифицирането и дефиницията на туристическите пакети FISHNAT. Друга цялостна база данни с информация за географски, туристически и специфичен риболов беше направена от другите партньори по проекта, а Асоциацията за сътрудничество и трансгранично развитие на река Дунав Доброга организира консултативна среща със заинтересованите страни – регионални и общински администрации, компании. и граждански сдружения. Срещата се проведе на 28 и 29 май във Велико Търново, с участници от региона, в залата на Областна администрация.

Срещите се възползваха от превода от и на румънски език от преводаческа агенция – компания Николета Интелект – г-жа Евгения Карагеоргиева и превоза на участници от компанията Мили Транс – 05, в съответствие с договорите с Асоциацията за сътрудничество и трансгранично развитие на Добруджанския Дунав.

В началото на срещата представител на Асоциацията информира участниците за общата цел на проекта, както и за постигнатото до момента. Представител на основния партньор, Фондация Натура Ви, представи съвместното проучване пред останалите партньори, което включва българската и румънската част от трансграничния регион.

Проучването събра обширна информация за язовирите и реките във Великотърновските квартали на България и Телеорман в Румъния, места за настаняване и хранене, културни и исторически обекти, правила и методи за риболов в язовирите. Бяха представени туристически маршрути и дискусиите бяха фокусирани върху някои от тях, предварително подбрани според критерии като дължина, комфорт, туристически цели и други. По време на срещата във Велико Търново основните дискутирани теми бяха: Lac Lazăr (Румъния), езерата около Александрия (Румъния), Dam Al. Стамболийски (България), язовир Йовковци (България).

По време на дискусиите беше изяснено още веднъж кое е най-удобното време на маршрута, за който е подходящо, като се имат предвид по-дългите разстояния за пътуването с автомобил. Беше предложено да се даде по-голяма яснота на документите, необходими за риболова, да се уточни къде и колко ограничения са поставени на килограмите уловена риба, ако е разрешен друг нощен риболов и други интересни и важни въпроси. Имаше предложения за включване на допълнителни места за риболов и атракции, като например историческата част на Велико Търново. Авторите на проучването заявиха, че брошурите ще предоставят информация за различни кулинарни специалитети в различни заведения / хотели и места, както и кои видове риби са били характерни за различни риболовни райони.

В заключение срещата се проведе по установения план, имаше открита дискусия и участниците се съгласиха, че към проучването ще бъдат добавени мнения и коментари.