В периода 05-07 септември 2019 г. в Александрия се проведе консултативна среща, организирана в рамките на проект „Риболов – трансгранична туристическа възможност / продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, код на РОБ 402, програма INTERREG VA Румъния-България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В първата част на срещата ръководителят на проекта изрече приветствените думи, отправени към всички, които приеха поканата да вземат участие в консултативната среща, организирана в рамките на проекта.

Тази консултативна среща участва като хора, работещи в местната публична администрация, туристически агенти, риболовни асоциации, хотелиери и ресторанти, представители на туристически агенции, оператори и други заинтересовани страни в областта на рибарството. трансграничен туризъм.

В първия ден от срещата бяха представени туристическите пакети:

 FISHNAT „SIL-CA“ Lupșanu, Iezerul Călărași, Călărași, Silistra, Antimovo Dam, Tutrakan, представен от byebe Gabriel

 FISHNAT „GI-RU“ (Комана, Гюргево, парк Липник, Николово, Русе, Иваново, Щраклево), представен от Кьосев Светослав – президент на Асоциацията „Туристически риболовен клуб.“

 FISHNAT „TE-TAR“ (Балта Лазар, Александрия, Турну Магуреле, Никопол, язовир „Александър Стамболийски“, Велико Търново, язовир „Йовковци“), представен от Даниел Еначеску, председател на клона на асоциацията Can.

На втория ден от дейностите беше представен материалът „Предимствата на популяризирането на туристически пакети на марката FISHNAT“, а дискусиите бяха продължени по отношение на представените туристически пакети FISHNAT.

В последния ден имаше дискусии въз основа на представените материали относно предимствата на промотиране / продажба на FISHNAT пакети.

Туристическите агенции играят важна роля при определянето на туристическите пакети, тъй като те си взаимодействат директно с туристите, които изразяват желанията си спрямо условията, които желаят да имат по време на престоя си.

Туристическите агенции споменаха, че туристите искат да се насладят на автентичността на мястото, традициите, местната храна, но и оригиналността. Развълнувани и доволни туристи ще искат да се върнат на същите места, промотирайки в своите кръгове одобрения туристически пакет. В случая на Велико Търново в България, не можете да посетите всички туристически атракции, предлагани от града за 1-2 дни, което води до връщането на туриста за посещение на другите забележителности.

Срещата беше организирана в хотел Edma, салон Aristocrat, който предостави залата за събития, техническата поддръжка за представяне на материали, кафе-пауза, сервирана по време на семинарите – кафе, воден сладкиш, чай, безалкохолни напитки, услуги за настаняване и маса.

На събитието, на 5-7 септември, присъстваха 27 души.