Предишна
Следваща

“Риболовът – трансгранична туристическа възможност/продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси”

  • насърчаване на трансграничния любителски риболов като туристическа атракция, гарантирайки значително въздействие върху дунавския туризъм;
  • насърчаване на материално и нематериално културно наследство и природни ресурси;
  • стимулиране на местното икономическо развитие в целевите райони на Румъния и България, чрез дейностите по проекта, свързани с туризма и свързаните с него услуги.

Туристически пакет 1 – 7 дни

Езерото Лазар, Александрия, Турну Мъгуреле, Никопол, яз. Александър Стамболийски, Велико Търново и яз. Йовковци

Туристически пакет 2 – 7 дни

Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово, Русе, Иваново и Щръклево

Туристически пакет 3 – 3 дни

Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, Силистра, яз. Антимово и Тутракан