1. Fundatia ”NATURA VIE”

Lider de parteneriat ,este persoana juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, infiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Scopul şi obiectivele  Organizatiei sunt:

– promovarea şi implementarea la nivel regional a aquis-ului comunitar,  a programelor de protecţie a mediului înconjurător, a sănătăţii  populaţiei şi a învăţării continue, pe tot parcursul vieţii, a adulţilor;

– susţinerea educaţiei, formării profesionale, dezvoltării şi implementării măsurilor active de ocupare. Incluziune socială, şanse egale pe piaţa muncii, susţinerea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii  în mediul rural şi urban, naţional şi transnaţional;

– susţinerea promovării şi formării culturii antreprenoriale, adaptării  şi reorientării pentru firme şi angajaţii săi;

– susţinerea dezvoltării parteneriatelor economice sociale şi culturale regionale, naţionale şi transnaţionale.

Fundatia „NATURA VIE” Calarasi a dus o activitate sustinuta, implementand  proiecte de protecţie a mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, de susţinere a educaţiei, formării profesionale, dezvoltării şi implementării măsurilor active de ocupare a fortei de munca.

In acest sens , reprezentantii organizatiei au participat la realizarea si implementarea Planului Local de Actiune pentru protectia Mediului al judetului Calarasi 2005-2007. A fost evaluat impactul asupra activitatii din industrie si din cadrul serviciilor din municipiul Calarasi.

A fost demarat si realizat proiectul „O Romanie mai curata” ( Programul „CONNEX pentru viitor” ) cu obiectivul : „educarea si informarea tinerilor si copiilor din judet asupra reglementarilor legale privind protectia mediului”.

Expertii fundatiei au asigurat consultanta si servicii privind impactul de mediu al lucrarilor de constructii de pe raza municipiului Calarasi( 2004-2007).

In perioada 2008-2009, in cadrul Programului Phare CBC România – Bulgaria 2004-2006,  fundatia Natura vie impreuna cu  partenerul bulgar Agribusiness Center – Business incubator Silistra a implementat proiectul „Dezvoltarea durabila – un efort conjugat al actorilor economici, societatii civile si autoritatilor publice din regiunea transfrontaliera” ; obiectivul proiectului a fost cresterea cooperarii pentru combaterea riscurilor de poluare de natura transfrontaliera.

Grupul tinta a fost constituit din  agenti economici din mediul urban si rural din zona transfrontaliera Calarasi-Silistra care desfasoara activitati in domeniile productiei alimentare, constructiilor si agriculturii.

Activitatile principale ce s-au realizat in cadrul proiectului au fost :

 • Realizarea unui parteneriat romano-bulgar si a unui plan de actiune comun in domeniul protectiei mediului la nivelul agentilor economici;
 • organizarea  a 3 seminarii de informare si educare adresate agentilor economici cu tematici diverse(  “Principalele solutii de de protectie a mediului utilizate de catre agentii economici in Uniunea Europena:auditul de mediu, EMAS, dezvoltarea sectorului eco-industrial”, “Programe de stimulare a protectiei mediului din Romania si Bulgaria”, “Implementarea sistemului de management al calitatii in vederea certificarii ISO 9001, sistemului de management de mediu in vederea certificarii ISO 14001 si managementului integrat calitate-mediu, calitate-mediu-siguranta muncii, calitate-HACCP si surse de finantare pentru implementarea acestora”)
 • organizarea 3 mese rotunde adresate agentilor economici din domeniile alimentatiei, constructiilor si agriculturii.

Fundatia s-a implicat in domeniul dezvoltarii resurselor umane, prin accesarea de fonduri europene obtinand finantare pentru proiectul : „Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca prin calificare-recalificare, conditie a dezvoltarii umane” (2011-2013). Acest proiect a avut ca rezultate consilierea si orientarea profesionala a unui numar de 600 persoane.

Obiectivul general a constat în dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competitivităţii şi a standardului profesional, pentru adaptarea grupului ţintă la cerinţele pieţei, creşterea ratei de ocupare a persoanelor fara loc de munca prin oferirea serviciilor de masuri active de ocupare, prin asistenta personalizata. Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului general  POSDRU oferind oportunităţi şomerilor, şomerilor de lungă durată tineri şi adulţi şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă printr-un program integrat de formare profesională corespunzător cerinţelor pieţei  muncii. Obiectivul specific fiind menţinerea cât mai multor persoane active pe piaţa muncii.

Incepand cu anul 2014,  s-a desfasurat in parteneriat cu Scoala Ivan Vazov din Silistra, Bulgaria în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 proiectul : „Pas cu Pas spre un comportament prietenos cu mediul si o mai buna protectie a acestuia in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra”.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea cooperarii in domeniul protectiei mediului in zona Calarasi-Silistra si, dintre obiectivele specifice mentionam:

 • cresterea gradului de constientizare asupra protectiei mediului, reducand poluarea si risipa resurselor naturale;
 • informarea si instruirea in protectia mediului, prin solutii si tehnologii innovative, prietenoase cu mediul, pentru dezvoltarea afacerilor.

In anul 2015, Fundatia a organizat cursuri de formare profesionala autorizate in cadrul proiectului POSDRU: „ Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reinsertia si orientarea somerilor din Regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia pe piata fortei de munca”, in parteneriat cu AJOFM Calarasi .

Proiectul urmareste promovarea DEZVOLTARII DURABILE, obiectivul general al proiectului a constat in facilitarea accesului la ocupare si integrarea durabila pe o piata a muncii flexibile si inclusiva a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor care au parasit de timpuriu scoala.

Tot in anul 2015 , s-a finalizat un alt proiect finantat  prin Programul Operational  Pescuit 2007-2013 cu tema: „Creșterea atractivității zonei prin conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului natural al Dunării călărășene”.

Amplasamentul proiectului este partea românească a Dunării în zona călărașeană.

Obiectivele specifice:

-Trasarea, maparea și promovarea traseului turistic „Calea pescarului pe Dunărea călărășeană – istorie, faună, pescuit și vânătoare”;

– Realizarea a trei studii privind:

 • necesitatea repopulării cu sturion și cu alte specii de pești care nu se mai regăsesc în apele Dunării călărășene,
 • studiu pentru identificarea cererii turistice din zonă și dezvoltarea activităților de agreement;
 • „Paulownia înlocuitorul stufului?” – studiu privind mediul, aclimatizarea și producția de biomasă (și nu numai) din copaci Paulownia în arealul Dunării călărășene.

– Organizarea unui workshop cu teme turistice și respectiv protecția peștilor pe cale de dispariție;

– Realizarea a două campanii de informare și publicitate pentru valorificarea resurselor naturale din zona Dunării călărășene respectându-se principiile dezvoltării durabile.

In anul 2016 , au fost demarate doua proiecte prin    Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020 , in parteneriat cu Asociatia municipiilor dunarene din Bulgaria , dupa cum urmeaza :

Cod proiect: 15.2.1.068 : Dezvoltarea și promovarea unui  produs turistic de patrimoniu natural comun :  Ruta „Patrimoniul natural protejat in cadrul ariei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

Obiectivul principal al proiectului: Creșterea utilizării durabile a moștenirii naturale comune în cadrul regiunii transfrontaliere, prin dezvoltarea și promovarea unui produs turistic integrat în domeniul bogățiilor naturale : Traseul ”Moștenirea naturală protejată pe teritoriul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria” .

Grupuri țintă: reprezentantii parcurilor naturale și a zonelor protejate, ecologiști, comunitatea academică, centre de cercetare, școli, mass-media, muzee, agenții de turism și operatori de turism, autorități locale și naționale, alți reprezentanți din branșa turismului.

 • Realizarea unui studiu preliminar al obiectivelor moștenirii naturale în regiunea transfrontalieră, cu diferite regimuri de administrare.
 • Realizarea unei Strategii de dezvoltare și utilizare a produsului, precum și a unei Strategii de marketing pentru produsul turistic
 • Realizarea design-ului materialelor promoționale necesare proiectului
 • Consultari cu părțile interesate și comunitatea de experți in cadrul unor mese rotunde (4 în România și 4 în Bulgaria); o conferință de două zile (în Bulgaria și România).

Rezultate :

 • Creșterea numărului de vizite la site-turi protejate din patrimoniul cultural și natural, inclusiv la diverse atracții locale – 40 000.
 • Numărul de produse turistice integrate create/servicii – 1 buc
 • Numărul de strategii comune, politici sau planuri de management și valorizare (inclusiv creșterea conștientizării) privind moștenirea culturală și naturală prin refacere și popularizare, în scopul aplicării durabile în economie – 2 buc.
 • Dezvoltarea durabilă pe termen lung a sectorului turistic în regiunea de graniță România-Bulgaria
 • Îmbunătățirea viziunii de ansamblu a regiunii din punctul de vedere turistic natural
 • Creșterea potențialului turistic general al regiunii și îmbunătățirea situației socio-economice a comunităților locale

Cod proiect: 15.3.1.016 : “ Elaborarea si adoptarea unui parteneriat institutionalizat comun privind managementul riscului asupra proliferarii excesive a insectelor care afecteaza sanatatea publica si siguranta in regiunea transfrontaliera Romania-Bulgaria”

Obiectivul principal al proiectului : este îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontaliera prin stabilirea unui parteneriat instituționalizat comun privind controlul asupra populației de insecte.

Grupuri țintă: reprezentantii autoritatilor locale si nationale , a institutiilor cu responsabilitati in acest domeniu , ecologiști, reprezentantii institutiilor de cercetare , mass-media .

In cadrul proiectului au fost realizate urmatoarele :

 • Doua sondaje , unul la inceputul si unul la finalul proiectului , privind calitatea gestionarii comune a riscurilor.
 • Un studiu preliminar privind gestionarea populatiei de insecte .
 • O strategie comuna privind controlul populatiei de insecte .
 • Realizarea unui sistem informatic geografic ( GIS ) privind controlul populatiei de insecte .
 • Consultari cu părțile interesate și comunitatea de experți in cadrul unor mese rotunde (7 în România și 7 în Bulgaria); o conferință în Bulgaria .
 • 1 parteneriat instituționalizat comun privind gestionarea populației de insecte.

Rezultate :

 • Inainte de punerea în aplicare a proiectului, nu a existat un management comun privind controlul asupra populației de insecte. Dupa finalizarea acestui proiect și urmare a formarii unui parteneriat durabil și solidarizat între cele două state, va fi îmbunătățită calitatea gestionării comune a riscurilor generate de insecte în zona transfrontaliera romano-bulgara.
 • Calitatea gestionării comune a riscurilor în zona CBC

In anul 2018 , a fost demarat prin    Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020 , proiectul  ROBG-402 , „ Pescuitul – oportunitate turistica transfrontaliera ,produs si utilizare sustenabila a patrimoniului natural si a resurselor „ , proiect in care organizatia noastra este Lider parteneriat .

In concluzie, membrii Fundatiei „NATURA VIE” Calarasi sunt dispusi la orice colaborare si parteneriat care sa corespunda experientei si expertizei acumulate in timp.

 

2. FILIALA ASOCIAȚIEI „SE POATE” (FASP) – Partener de proiect 2

Obiectul de activitate: Filiala urmărește formarea teoretică și practică, inserția socială și profesională a tinerilor și a adulților, în special pentru acei tineri și adulți care aparțin minorităților naționale din România, precum și promovarea tinerilor Olimpici din școli, licee și universități prin organizarea de cursuri, conferințe, seminarii,       programe sau stagii profesionale / schimburi de experiență sau prin organizarea de evenimente care sunt adecvate pentru atingerea scopului Asociației. De asemenea, Filiala își propune să se ocupe de protecția mediului cu toate resursele umane si materiale disponibile, prin colectarea și reciclarea deșeurilor care nu sunt periculoase (hârtie, carton, plastic), prin plantarea de copaci, și ținând cont de  conservarea patrimoniului natural si cultural din satele românești. Sucursala urmărește să planifice  orice tip de evenimente culturale și sportive naționale sau internaționale, să promoveze sportul și cultura , să efectueze schimburi culturale în România și în străinătate, și prin aceste activități Asociația are ca scop facilitarea promovării relațiilor interculturale între state, și dezvoltarea activităților destinate să aducă în prim plan patrimoniul natural și cultural . Aceasta va duce la diverse cercetări  în activitatea deputaților aleși ai  Parlamentului European și pe parcursul  exercitării mandatului lor să își îndeplinească obiectivele mandatelor. Filiala va colabora cu organizații  naționale și internaționale din domeniul  sportiv, cultural și social în ordinea organizării  evenimentelor, concursurilor, vizitelor și schimburilor reciproce. Filiala va fi implicată în proiectul CBC și va promova  moștenirea naturală și culturală a județului Teleorman.

@Responsabilitatea beneficiarului pentru domeniul abordat în proiect:

Relevanța solicitantului față de scopul proiectului este: capacitatea excelenta de organizare a evenimentelor complexe, cum ar fi tabere (pentru tineri și copii), conferințe și seminarii cu diverse tipuri de participanți, cursuri și ateliere, excursii și evenimente similare – dovedește capacitatea de a mobiliza diverse grupuri țintă în context local, național și internațional ,ca să participe la activități specifice, cum ar fi tabere, curățirea  mediului, evenimente sportive, evenimente culturale etc. – foarte bună  cunoaștere a zonei Teleorman și a potențialului  său natural, în special în ceea ce privește mediul și pescuitul – bune conexiuni locale cu experți, agenții, ONG-uri și alte părți interesate în domeniul proiectului.

@Experiența anterioară de finanțare a UE a beneficiarului:

Filiala Asociației există în prezent în Teleorman, nu au fost implementate proiecte finanțate de UE.

 

3.  ASOCIAȚIA  „ CLUBUL DE PESCUIT TURISTIC”(TFC) -BG. – Partener de proiect 3

@Obiectul de activitate:„Clubul de pescuit turistic „este o entitate juridică cu non-profit public. Asociația este stabilită pentru atingerea următoarelor obiective: modernizări și

dezvoltarea regiunii Silistra, susținerea și promovarea acesteia cooperarea dintre autoritățile locale, întreprinderi și ONG-uri; dezvoltarea și promovarea  valorilor naționale și europene asigurând condiții pentru activitatea optimă a cetățenilor. Activitățile realizate de asociație sprijină definirea și punerea în practică a politicii de pescuit la nivel local și regional,  făcând propuneri pentru rezolvarea problemelor actuale în domeniu; dezvoltarea și implementarea unor proiecte legate de protecția mediului, de transferul de inovație și tehnologie, de cultură și educație, cu obiectivul de a sprijini regiunile unde se pescuiește și de a promova cooperarea dintre autoritățile locale, întreprinderi și ONG-uri; dezvoltarea și depunerea de proiecte pentru populația țintă de la nivel local și național precum și altele. ONG – ul este pe deplin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Consiliului PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

@Responsabilitatea beneficiarului pentru domeniul abordat de Proiect:

TFC are membri care activează în sectorul piscicol ca simpli indivizi și care se ocupă în mod special de cultura ecologică. De-a lungul ultimilor zece ani ,TFC lucrează în domeniul dezvoltării contactelor instituționale între autoritățile din regiunea CBC în domeniul pescuitului și altele. TFC a  închiriat de aproximativ 10 ani un baraj lângă orașul Silistra și dezvoltă creșterea peștilor. În prezent, membrii  TFC sunt cei mai experimentați și cei mai experți din regiune. Dincolo de membrii TFC și de istoria acțiunilor ,organizația noastră este cel mai bun partener posibil din Silistra pentru a împărtăși experiența și abilitățile pentru obiectivul proiectului în cadrul Programului Interreg V-A Romania – Bulgaria . În concluzie, toată experiența acumulată și abilitățile TFC vor servi pentru implementarea cu succes a proiectului și vor aduce în mod deosebit și alți parteneri și grupuri țintă.

 

4. ASOCIAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE TRANSFRONTALIERĂ   „ DUNĂREA DOBROGEANĂ” – Partener de proiect 4

@Obiectul de activitate:

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere și regionale ;

Extinderea comunicațiilor transfrontaliere și regionale;

Întărirea pozițiilor civile și a informațiilor comunitate;

Realizarea proiectelor de infrastructură transfrontalieră.

@Responsabilitatea beneficiarului pentru domeniul abordat de Proiect:

ACBCD „Dunărea Dobrogeană” a inițiat și a participat la proiecte regionale și transfrontaliere începând cu anul 2001. În 2007/2008, Asociația a fost principalul partener în realizarea a două Proiectele PHARE CBC, vizând cooperarea în afaceri, dezvoltarea comunitară și protecția mediului înconjurător. Două din acestea sunt proiecte de investiții: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură ecologică „Centrul transfrontalier pentru oameni de afaceri din zona de frontieră Călărași – Silistra „.

@Experiența anterioară a beneficiarului de finanțare a UE:

 1. Programul transfrontalier România-Bulgaria 2007-2013. Denumirea proiectului: Pământul comun: îmbunătățirea coeziunii zonelor rurale transfrontaliere prin intermediul culturii, artizanatului(meșteșugurilor) și sportului.

Schimbul de proiect cod MIS / număr de referință: 631. 2. Proiectul România-Bulgaria transfrontalier 2007-2013 .Nume: O regiune transfrontalieră – o destinație europeană .Codul / numărul de referință MIS al proiectului: 643.